Agza bol
Gir Agza bol
wWw.Yurekdesh.Ru - Ýürekdeş portal
Ýürekdeş - android üçin programmasy
Agza bol

LOGIN


Мin. 2, mаks. 15 simwol.
rus we latyn elipbiýindäki harplar, sanlar we belgiler - = @ ! ? ~ _ ( ) [ ] * (0 dan başga)

Açar sözi


Мin. 3, макс. 10 simwol.
sanlar we latyn elipbiýindäki harplar rugsatlanan

JYNS

barlag kod

barlag kod

Eger size surat görünmeýän bolsa ol ýagdaýda brouzeriňizde surat görkezýäni ýakyň

Däli nikleri ýazyp aramyza goşulmaň. Olar bary bir pozulýar
Agza : 3 sαท. Myhman : 2 sαท.
© HALYPAinc 2020
copyright reserved
Design by Aly Ilamanow
Admin: Masta khalypa